bovenbalk
 Groenraad Amstelveen

logo picture

naar beveiligde website

Jaarverslag Groenraad Amstelveen 2017

De Groenraad Amstelveen bestond in 2017 uit 10 leden. In de Groenraad Amstelveen zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Agrarische Natuurvereniging De Amstel, Imker- vereniging Amstelland, Instituut Natuur Educatie Amstelveen, Ouderenbonden Amstelveen, Stichting Beschermers Amstelland en Tuinvereniging Langs de Akker. Twee leden hebben zitting op persoonlijke titel.

De Groenraad Amstelveen is één van de structurele participatiesraden in Amstelveen. Uit dien hoofde heeft de Groenraad Amstelveen contact met het Wijkbeheer en de afdeling beleid van de gemeente Amstelveen. Het aandachtsveld van de Groenraad Amstelveen omvat ook het buitengebied. De Groenraad Amstelveen ziet participatie, naast communi- catie, educatie en voorlichting, als factor van belang voor betrokkenheid bij natuur, milieu en de eigen leefomgeving.

Sinds 2014 heeft de Groenraad Amstelveen twee vaste contactpersonen bij de gemeente, waarvan er minstens één bij elke vergadering van de Groenraad Amstelveen aanwezig is. In 2017 is enkele malen overleg geweest tussen de voorzitter en Wethouder Bot. De Groenraad Amstelveen heeft in 2017 zes maal vergaderd, waarbij diverse onderwerpen ter sprake kwamen, zoals verbetering oppervlakte water, het project Beneluxbaan en het project Rijksweg A-9.

De Groenraad Amstelveen heeft ongevraagd advies uitgebracht onder meer over:

Er is ook telefonisch, persoonlijk en e-mailcontact geweest met het beheer over bloeiende bermen en bomen renovatie. In samenwerking met het IVN-Amstelveen is verder gegaan met het ontwikkelen van nestgelegenheden voor, onder andere, de ijsvogel en de huis- zwaluw. De Groenraad Amstelveen heeft de discussie met de eigenaar van de Golfbaan Amsteldijk voortgezet om de nestgelegenheden voor de diverse vogelsoorten te bevorderen.

Op 16 november 2017 werd een kennisuitwisselingdag georganiseerd door de Groenraad Amstelveen, welke gehouden werd in de Rietgans van kinderspeelboederij Elsenhove aan de Bankrasweg te Amstelveen. Het verslag hiervan wordt bijgevoegd.

Amstelveen, 28 februari 2018

De voorzitter W. F. Golta